Hur du beställer

Beställning av plagg från kollektionen sker samlat för sektionen vid tillfälle som fastställs av sektionsledaren eller annan ansvarig. När det är aktuellt med beställning meddelas detta vid ett träningspass alternativt i en kallelse till medlemsmöte.

Beställning sker via fencing.nolgard.se om inget annat anges.

Provning

Prövning av storlekar sker vid behov under ett medlemsmöte eller träningspass. Tidpunkt för provning meddelas vid ett träningspass och/eller via mail.

Att tänka på

Ha i tanken att när du bär plaggen representerar du I2IF och fäktsektionen. Håll plaggen hela, rena och funktionsdugliga.